Học tiếng trung – Kinh nghiệm tự học tiếng trung cho người mới bắt đầu

Bạn bắt đầu học bất cứ một ngôn ngữ nào cũng thể, đều phải xây dựng cho mình một lộ trình học cụ thể. Hơn nữa, tiếng trung còn là một ngôn ngữ khó nhằn thì bạn lại càng cần phải có một lộ trình học chắc chắn nhất. Mỗi người sẽ chọn cho mình một cách học khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh và thời gian của từng người.

http://yeutiengtrung.com/chinh-sach-bao-mat/