Tại sao khi cua rời khỏi mặt nước lại có bọt bong bóng?

31/07/2021
64
Views
0

Free (do whatever you want) high-resolution photos.
To get the best of Piclove delivered to your inbox, subscribe.

Tải miễn phí

Tại sao khi cua rời khỏi mặt nước lại có bọt bong bóng?

离开水的螃蟹呼吸时为什么会吐泡泡呢?

👉如果我们把螃蟹拿出水缸,就会发现它们会吐出泡泡。这可不是螃蟹在吐泡泡玩,而是它们在呼吸。可离开水的螃蟹呼吸时为什么会吐泡泡呢? 这是因为它们用鳃呼吸,呼吸时需要吸进很多的水,水里的氧气就会进入鳃里,剩下的水分就会从螃蟹嘴的两边吐出。当螃蟹离开水后,鳃里的水会渐渐减少,这时螃蟹感到呼吸困难,就会鼓动嘴和鳃,想吸收水分,可是离开水就会吸进大量的空气,空气与鳃里的水混合,便形成了许多的气泡。

👉Rúguǒ wǒmen bǎ pángxiè ná chū shuǐ gāng, jiù huì fāxiàn tāmen huì tǔchū pào pào. Zhè kě bùshì pángxiè zài tǔ pào pào wán, ér shì tāmen zài hūxī. Kě líkāi shuǐ de pángxiè hūxī shí wèishéme huì tǔ pào pào ne? Zhè shì yīnwèi tāmen yòng sāi hūxī, hūxī shí xūyào xī jìn hěnduō de shuǐ, shuǐ lǐ de yǎngqì jiù huì jìnrù sāi lǐ, shèng xià de shuǐfèn jiù huì cóng pángxiè zuǐ de liǎngbiān tǔchū. Dāng pángxiè líkāi shuǐ hòu, sāi lǐ de shuǐ huì jiànjiàn jiǎnshǎo, zhè shí pángxiè gǎndào hūxī kùnnán, jiù huì gǔdòng zuǐ hé sāi, xiǎng xīshōu shuǐfèn, kěshì líkāi shuǐ jiù huì xī jìn dàliàng de kōngqì, kōngqì yǔ sāi lǐ de shuǐ hùnhé, biàn xíngchéngle xǔduō de qìpào.

👉Nếu như chúng ta bỏ những con cua ra khỏi bể, chúng ta sẽ thấy rằng chúng sẽ phun ra bọt khí. Đây không phải là hiện tượng những con cua đang chơi với bong bóng, mà là chúng đang thở.
Nhưng tại sao khi cua rời khỏi mặt nước lại có bọt bong bóng? là vì chúng thở bằng mang, khi thở cần hít nhiều nước, ôxy trong nước sẽ vào mang và nước còn lại từ miệng cua khạc ra hai bên. Khi cua ra khỏi nước, lượng nước trong mang của chúng sẽ cạn dần, lúc này cua cảm thấy khó thở, chúng sẽ dùng miệng và mang để hút nước, nhưng khi ra khỏi nước thì cua sẽ hút rất nhiều, không khí hòa trộn với nước trong mang, tạo thành nhiều bong bóng.
#Vpina

Article Categories:
Có thể bạn chưa biết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *