TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ THU MUA, QUẢN LÝ KHO

05/08/2021
tieng-trung-theo-chu-de-thu-mua-quan-ly-kho
833
Views
0

Free (do whatever you want) high-resolution photos.
To get the best of Piclove delivered to your inbox, subscribe.

Tải miễn phí

TIẾNG TRUNG THEO CHỦ ĐỀ THU MUA, QUẢN LÝ KHO 2021

🍭1.我们对你们的一些产品很感兴趣,这是我们拟定的询价单。wǒ mén duì nǐ mén de yī xiē chǎn pǐn hěn gǎn xìng qù , zhè shì wǒ mén nǐ dìng de xún jià dān 。☘️Chúng tôi rất quan tâm đến sản phẩm của các bạn, đây là bản đề xuất giá của chúng tôi.🍭2.采购之前,采购员要进行市场调查,再预算市场的销量。cǎi gòu zhī qián , cǎi gòu yuán yào jìn xíng shì chǎng dìao chá , zài yù suàn shì chǎng de xiāo liàng 。☘️Trước khi thu mua , nhân viên thu mua cần tiến hành điều tra thị trường , rồi dự toán lượng tiêu thụ của thị trường .🍭3.我们公司对产品的包装要求和品质要求非常的严格。wǒ men gōng sī duì chǎn pǐn de bāo zhuāng yào qiú hé pǐn zhì yào qiú fēi cháng de yán gé 。☘️công ty chúng tôi có yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với đóng gói và chất lượng sản phẩm .🍭4.现在物流成本是首要考虑的因素。xiàn zài wù liú chéng běn shì shǒu yào kǎo lǜ de yīn sù 。☘️hiện nay chi phí logistic là yếu tố phải xem xét đầu tiên.🍭5.先生,如果你想要预购我们的产品,就得先付定金。xiān shēng , rú guǒ nǐ xiǎng yào yù gòu wǒ men de chǎn pǐn , jiù děi xiān fù dìng jīn 。☘️Thưa ông ,nếu ông muốn đặt hàng của chúng tôi,thì phải trả tiền cọc trước.🍭6.附件是我们的报价单。请查收 !fù jiàn shì wǒ men de bào jià dān 。 qǐng chá shōu !☘️Fiel đính kèm là bản báo giá của chúng tôi.xin hãy check nhận .🍭7.进行采购之前,需要经过经理的批准,在签订采购合同。jìn xíng cǎi gòu zhī qián , xū yào jīng guò jīng lǐ de pī zhǔn , zài qiān dìng cǎi gòu hé tóng 。☘️Trước khi thu mua, cần được giám đốc phê duyệt thông qua ,rồi mới kí hợp đồng thu mua .🍭8.要与供应商及时沟通以保证按期交货。yào yǔ gòng yīng shāng jí shí gōu tōng yǐ bǎo zhèng àn qī jiāo huò 。☘️Cần kịp thời liên lạc với nhà cung ứng để đảm bảo đúng thời gian giao hàng.🍭9.有了这些储备,今年的购物高峰期看来不成问题。yǒu le zhè xiē chú bèi , jīn nián de gòu wù gāo fēng qī kàn lái bù chéng wèn tí 。☘️Có số hàng dự trữ này ,mùa mua sắm cao điểm năm nay không còn là vấn đề.🍭10.配送中心不是等于一个仓库,它主要功能是提供配送服务。pèi sòng zhōng xīn bù shì děng yú yī gè cāng kù , tā zhǔ yào gōng néng shì tí gòng pèi sòng fú wù 。☘️Trung tâm giao hàng không phải là một kho hàng ,chức năng chủ yếu của nó là cung cấp các dịch vụ giao hàng.

Comments are closed.